Tehnički plinovi u bocama prate nas na svakom koraku u svakodnevnom životu pošto se koriste u gotovo svim industrijskim procesima. Istrabenz plini opskrbljuje tehničkim plinovima u bocama i baterijama male i srednje velike korisnike. Za tu svrhu na raspolaganju imamo širok raspon plinskih boca različitih veličina.

 

ISTRABENZ PLINI nude slijedeće plinove u bocama i »baterijama«:

  • atmosferske plinove (zrak, kisik, dušik, argon)
  • procesne plinove (ugljikov dioksid, vodik, acetilen, helij)
  • medicinske plinove
  • mješavine plinova za upotrebu u metaloprerađivačkoj idustriji
  • plinove za zaštitnu atmosferu u prehrambenoj industriji
  • mješavine plinova za punjenje automobilskih pneumatika
  • čiste plinove i specijalne mješavine za analitičke i istraživačke primjene.