TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:

Interna plinska smjesa

Stupanj čistoće:

O2<5 ppm, H2O<5 ppm

Izgled:

bezbojan plin

Miris:

plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:

nije zapaljiv

 

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje. Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.

 

 

BOJA BOCE:

Svjetlo zelena RAL 6018

(europski standard SIST-EN 1089-3)

 

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,147 kg = 1,418 l

1 kg = 0,872 m3 = 1,236 l

1 l = 0,705 m3 = 0,809 kg

 

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

 

NAČIN ISPORUKE:

PLINOVITO STANJE - U BOCAMA

 

 

 

 

KAPACITET I

H2O

VANJSKI PROMJER

mm

VISINA*

mm

BRUTO TEŽINA*

kg

SADRŽAJ PLINA

m3

10

168

960

23,2

2,0

40

203

1650

53,8

6,0 - 8,0

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

 

U BATERIJAMA

 

 

 

BROJ BOCA

DIMENZIJE (d x š x v) mm

BRUTO TEŽINA kg

SADRŽAJ PLINA m3

16x40l

900x900x1910

1186

128

25x40l

1130x1130x1910

1860

200

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe  Usluge koje su na raspolaganju kupcima 
  • punjenje guma za laki teretni promet
  • punjenje guma za teški teretni promet
  • punjenje čamaca na napuhavanje
  • transport u bocama, baterijama i rezervoarima
  • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
  • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
  • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
    distribucije i upotrebe plina

 

SECUR PNEUS ima vlastitu linijsku opremu, standardni i ekonomičan regulator tlaka, standardni i ekonomična kolica za boce, a također i promidžbeni materijal (crveni ventili, ljepila, poklopci za cilindre, poster, izložbeni stalak. Brošura).

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Sastav  Propuštanje

Inertna atmosferska plinska smjesa, bez kisika, vlage, naftnih para, ugljikovog dioksida i praha.

Propuštanje sastava ove smjese kroz gumu puno je manje od propuštanja zraka. Proizvođači guma navode brzinu smanjivanja napunjenosti gume, koja je tri do četiri puta niža.

Aktivator plamena Oksidacija

U slučaju pregrijavanja guma (uslijed jakog pritiska,, uspona ili blizine izvora topline) inertna atmosfera SECUR PNEUS® ne dopušta da se unutar gume aktivira paljenje.

Smjesa ne sadrži kisik, naftne pare i vlagu; ovi elementi uzrokuju oksidaciju te starenje cjelokupne strukture gume. Oksidacijska sredstva smanjuju elastičnost gume i uzrokuju pukotine.