TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:

Vodik

Kemijska formula:

H2

Stupanj čistoće:

≥ 99,9 %

Relativna gustoća (zrak=1):

0,07

Izgled:

bezbojan plin

Miris:

plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:

4 ÷ 75 %

 

UPOZORENJE:

Vrlo lako zapaljivo i eksplozivno. U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.

 

 

BOJA BOCE:

Crvena RAL 3000

(europski standard SIST-EN 1089-3)

 

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 0,082 kg = 1,163 l

1 kg = 12,12 m3 = 14,10 l

1 l = 0,859 m3 = 0,071 kg

 

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

 

NAČIN ISPORUKE:

PLINOVITO STANJE - U BOCAMA

 

 

 

 

KAPACITET I

H2O

VANJSKI PROMJER

mm

VISINA*

mm

BRUTO TEŽINA*

kg

SADRŽAJ PLINA

kg

40

203

1680

51

0,5

50

227

1680

63,8

0,63

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

 

U BATERIJAMA

 

 

 

BROJ BOCA

DIMENZIJE (d x š x v) mm

BRUTO TEŽINA kg

SADRŽAJ PLINA  kg

16x40l

900x900x1910

1035

8

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

 

Isporučiti se može i vodik:

 • sa stupnjevima čistoće 3.5; 4.5; 5.5; 6.0
 • u smjesama za elektrolučno zavarivanje i rezanje metala
 • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastava, ovisno o zahtjevu 

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe  Usluge koje su na raspolaganju kupcima 
 • toplinska obrada metala
 • redukcijske atmosfere
 • hidrogenacija masnoća te  u kemijskoj industriji
 • metalurgija
 • izrada bočica i žarulja sa wolframovom niti
 • izrada poluvodiča
 • transport u bocama i baterijama
 • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
 • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
 • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
  distribucije i upotrebe plina