TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:

smjesa N2 i O2

Relativna gustoća (zrak=1):

1

Izgled:

bezbojan plin

Miris:

plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:

n.a.

 

UPOZORENJE:

Oksidans: ubrzava gorenje.

 

 

BOJA BOCE:

   Svijetlo zelena RAL 6018

   (europski standard SIST-EN 1089-3)

 

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,186 kg = 1,351 l

1 kg = 0,843 m3 = 1,144 l

1 l = 0,740 m3 = 0,874 kg

 

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje 

 

NAČIN ISPORUKE: 

PLINOVITO STANJE - U BOCAMA

 

 

 

 

KAPACITET I

H2O

VANJSKI PROMJER

mm

VISINA*

mm

BRUTO TEŽINA**

kg

SADRŽAJ PLINA**

kg

40

203

1680

55

7,4

50

227

1680

70

9,2

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

 

U BATERIJAMA

 

 

 

BROJ BOCA

DIMENZIJE (d x š x v) mm

BRUTO TEŽINA kg

SADRŽAJ PLINA m2

16x40l

900x900x1919

1230

128

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

 

 

Isporučiti se može i zrak:

 • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitoga sastava, ovisno o zahtjevu
 • sa stupnjevima čistoće 4.5; 5.5

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe  Usluge koje su na raspolaganju kupcima 
 • disanje
 • plinska kromatografija
 • atomska apsorpcija
 • nulti plin kod kalibracije instrumenata
 • transport u bocama i baterijama
 • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
 • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
 • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
  distribucije i upotrebe plina